WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

 

Numer aktu: 158/10
Data aktu: 2010-10-11
Tytuł aktu: w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce
Organ wydający: Sejmik Województwa Mazowieckiego
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Sławomir Parys
Stanowisko służbowe: starszy inspektor
Data udzielenia wizy: 2010-10-22